Hervonden Stad 2017 gepresenteerd

De 22e editie van Hervonden Stad ligt vanaf woensdag 29 november in de boekhandel. Hervonden Stad biedt – zoals elk jaar – een samenvattend overzicht van recent uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties in de gemeente Groningen. Bovendien wordt er in zeven artikelen ingegaan op de achtergronden van een bepaalde vondst, een gebouw of wijk.

De Stadsschouwburg siert de voorkant van Hervonden Stad 2017. Zowel het interieur als het exterieur van dit gebouw uit 1883 werden vorig jaar gerestaureerd. Zo werden onder andere de stoelen vervangen, ornamenten hersteld en werd de buitenzijde volledig geschilderd (o.a. in terracotta rood in plaats van donkerroze). De ‘Nieuwe’ Schouwburg gaat in op de bouw van de schouwburg, maar ook op de verschillende aanpassingen in de loop der tijd, de restauratie en het gebruik maken van een decoratief.

In het Jaarverslag bouwhistorie staat onder meer een verslag over het oudste stucplafond van Groningen, dat in de Poelestraat werd aangetroffen onder een ‘gewoon’stucplafond. Ook is een interessante bijdrage opgenomen over onze eigen Martinitoren. Omdat het gebouw in 2016 in de steigers stond konden de steenhouwersmerken in de steenblokken goed onderzocht worden.

Een heel andere wereld gaat schuil achter het artikel Mitter haeck trekken opt vat, de wereld van de wijnhandel en de wijnroeiers. Een gevonden duig aan de Westersweg met een ingewikkelde inkrassing erop was aanleiding om het systeem van de zogenaamde ‘ritsingen’ te ontdekken en nader onder de loep te nemen.

Als tegenhanger van deze ‘stadse’ onderwerpen zijn ook drie artikelen opgenomen die de historie van de ‘uitleggebieden’ rond de steeds krapper wordende binnenstad belichten. Barch en dal op de Noordes vertelt bijvoorbeeld het verhaal van Thomas van de Barch van Vianen die een kaart produceerde van de noordelijke uitleg van de stad vóórdat deze uitleg gerealiseerd werd.

Op de tuin verhaalt van een gebied dat ten zuidoosten van de stad ligt en beter bekend is als Piccardthof. In deze nutstuinen met hun geschiedenis van inmiddels 75 jaar hebben vele Stadjers hun voetstappen liggen.

Tenslotte wordt in het artikel De Wijert-Noord: toonbeeld van de wederopbouw de bijzondere naoorlogse stempelstructuur van de (wederopbouw)wijk De Wijert-Noord uit de doeken gedaan, als typisch voorbeeld van de wijkgedachte die na de oorlog in Nederland goed wortel schoot.

Hervonden Stad kost €13,50 en is vanaf woensdag 29 november verkrijgbaar bij de betere boekwinkel in Groningen.