Erfgoednota ter inzage

Nieuwe Erfgoednota

Op 18 juli heeft het college van B&W de concept Erfgoednota van de gemeente Groningen vastgesteld en voor inspraak vrij gegeven. De nieuwe Erfgoednota gaat over de voornemens van het college inzake het erfgoedbeleid voor de komende pak weg 10 jaar. Vanwege de zomervakantie loopt de inspraakperiode door in september.

Inspraakavond: donderdag 14 september om 20.00 uur, Watertoren-noord,  Noorderbinnensingel 14

Ter inzage: de concept Erfgoednota van de gemeente Groningen ligt in het kader van de inspraak van 26 juli 2017 tot en met 29 september 2017 ter inzage bij:

  • Het Loket Bouwen en Wonen, gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur (en op afspraak van 14.00 – 17.00 uur).

Exemplaren van de concept erfgoednota zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar. U kunt de ontwerp-Erfgoednota ook hier inzien:

Concept Erfgoednota (printversie)

Concept erfgoednota bijlage

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar: College van Burgemeester en wethouders, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer  14 050.

Groningen, 26 juli 2017