Uitgelicht: Stichting Monument & Materiaal

Binnendeuren, buitendeuren, schouwen, tegels, plavuizen en traponderdelen. Maar ook: ramen, glas in lood, hang- en sluitwerk en bakelieten stopcontacten en lichtknopjes. De voormalige Westerbewaarschool in het centrum van Groningen staat er vol mee. Buiten, op het vroegere schoolplein van dit Rijksmonument uit 1893, staan de materialen die tegen weer en wind kunnen: ijzeren ramen, hekwerken,…

Lees meer

Hervonden Stad jubileum editie verschenen: 25 jaar!

Vandaag is de jubileum-editie van de erfgoed-serie Hervonden Stad gepresenteerd! Wethouder Roeland van der Schaaf overhandigde het eerste exemplaar aan de dichter Jean Pierre Rawie. De titel Hervonden Stad is namelijk ontleend aan zijn befaamde sonnet over de stad dat in de muur van het Waagstraatgebouw aan de Guldenstraatkant is uitgebeiteld. De uitreiking vond (corona-proof)…

Lees meer

Hervonden Stad editie 24 verschenen

Vandaag is de 24e editie van Hervonden Stad, het jaarboek over erfgoed in de gemeente Groningen gepresenteerd. Wethouder Roeland van der Schaaf overhandigde commissaris van de Koning René Paas het eerste exemplaar. Dat gebeurde in de pas gerestaureerde feestzaal van het monumentale bestuursgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat 44. Vanaf donderdag 21…

Lees meer

Hervonden Stad 2017 gepresenteerd

De 22e editie van Hervonden Stad ligt vanaf woensdag 29 november in de boekhandel. Hervonden Stad biedt – zoals elk jaar – een samenvattend overzicht van recent uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties in de gemeente Groningen. Bovendien wordt er in zeven artikelen ingegaan op de achtergronden van een bepaalde vondst, een gebouw of…

Lees meer

Organisatie

Organisatie Erfgoed Groningen is het gemeentelijk kenniscentrum voor monumenten en archeologie. Elke dag werken we om erfgoed in Groningen te behouden voor de toekomst. Hier leest u over de vakgebieden die samenkomen bij de gemeente Groningen. Archeologie Bouwhistorie Cultuurhistorie Restauratie Monument & Materiaal Contact

Lees meer

Contact

Voor omgevingsvergunningen en vragen over de regels voor het verbouwen van een monument of voor het doen van archeologisch onderzoek kunt u terecht bij het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen: Loket Bouwen en Wonen Met afspraak: dinsdagochtend- en vrijdagochtend. Bezoekadres: Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen Telefoon: 14 050 Wanneer u informatie…

Lees meer

Monument & Materiaal

Stichting Monument & Materiaal slaat historische bouwmaterialen tijdelijk op en stelt materiaal beschikbaar voor hergebruik in monumenten. De bouwmaterialen moeten qua tijd en stijl passen bij de nieuwe bestemming. De stichting werkt ook mee aan archeologisch onderzoek in de gemeente Groningen. Het gaat dan vooral om specialistisch onderzoek, zoals houtdeterminatie en –documentatie, het uitzoeken van…

Lees meer

Restauratie

Bij de vakgroep Erfgoed zijn drie restauratiedeskundigen en één monumenteninspecteur in dienst. U krijgt met hen te maken wanneer u bouwplannen heeft voor een rijks- of een gemeentelijk monument. De voornaamste taak van de restauratiedeskundigen is het bewaken van de instandhouding van monumentale waarden. Dit gebeurt onder andere via de vergunningsprocedure. Bij (ver)bouwplannen voor een…

Lees meer

Cultuurhistorie

De ontwikkeling van de gemeente Groningen is af te lezen aan zichtbare en tastbare sporen van het verleden in het heden. Achter deze fysieke verschijnselen  – zoals historische wegen,  waterlopen, groenstructuren zoals parken en begraafplaatsen, oude verkavelingen, stedenbouwkundige ensembles en historische bebouwing – schuilen verhalen van historische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die de identiteit van onze…

Lees meer

Bouwhistorie

De gemeente Groningen voert bouwhistorisch onderzoek uit tijdens verbouwingen van oude panden (zowel beschermde als onbeschermde). Onderzoek levert kennis op over de bouwhistorische waarde van uw gebouw. Dit is onder andere noodzakelijk voor de vaststelling van de monumentale waarde. Ook is het mogelijk dat bouwhistorisch onderzoek een voorwaarde is bij het in behandeling nemen van…

Lees meer