Bijzondere papiervondsten te zien op tentoonstelling GRID

Van 16 juni tot en met 17 september besteedt het Grafisch Museum Groningen aandacht aan het thema papier. De tentoonstelling Papier ontvouwd. Groningers en hun papier geeft aan de hand van vijftien onderwerpen een beeld van de impact die dit medium door de eeuwen heen in Stad en Ommeland heeft gehad. Tijdens bouwhistorisch onderzoek in de stad Groningen zijn de afgelopen decennia een aantal bijzondere papiervondsten gedaan. De hoogtepunten zijn nu te zien op de tentoonstelling.

Te bekijken zijn enkele behangpapierfragmenten met een kleurenpracht waar de gemiddelde moderne wandafwerking flets bij afsteekt. Aandacht is er ook voor het papier waarop het historische behang werd bevestigd. Voor een goed resultaat moest namelijk eerst grondpapier worden aangebracht, waarvoor oud papier werd gebruikt. Veelal gebeurde dit op kranten, maar het onderzoek in de stad heeft ook andere papierbronnen aan het licht gebracht, zoals misdrukken van boeken. Oud papier kende tot slot meer functies: schilders gebruikten het bijvoorbeeld om grote droogtescheuren in dikke houten balken te repareren. Hij spaarde zo grote hoeveelheden stopverf uit. Het resultaat was bovendien beter, want te grote volumes stopverf leiden weer tot krimpscheurtjes. Uit diverse huizen is uit deze scheuren oud papier tevoorschijn gekomen met vaak een verrassende inhoud. De meest aansprekende vondsten zijn nu te zien in het GRID.